Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie

Vision

Onze visie:

Om te bouwen aan een mooie wereld, zijn het bewust waarnemen van onze eigen emoties en respect hebben voor elkaars groeiprocessen belangrijke elementen binnen een relatie. Dit betekent dat we onszelf en onze partner de ruimte en de vrijheid geven om te groeien. Dat we hen de kansen en de veiligheid bieden te mogen zijn wie zij op dit moment zijn naar best vermogen. Dat we samen een veilige en serene omgeving creëren waar ieder zichzelf in alle aspecten kan ontplooien, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Als ieder het besef heeft dat de anderen ons slechts iets tonen, kunnen we in alle openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen functioneren. Op deze manier ligt de weg naar een mooie, verbindende wereld open.

Onze missie:

 Door het geven van lezingen, workshops, trainingen en opstellingen

wil Born 2 Be mensen op een ervaringsgerichte manier:

  • meer in contact brengen met hun gevoel.

We leven de dag van vandaag in een snel evoluerende, materialistische maatschappij waar het denken overheerst. De wijsheid van ons hart en het contact met ons gevoel hebben meer plaats nodig in deze wereld. Zo kan er een samenwerking ontstaan tussen ons denken en ons gevoel, wat leidt tot het maken van meer authentieke in plaats van enkel rationele keuzes. Wij willen ons steentje bijdragen om het hart en het gevoel hun plaats terug te geven in ons dagelijkse leven.

  • de mogelijkheid bieden tot inzichten in eigen denkpatronen en gedrag.

Ons gedrag, de manier waarop we met onze omgeving en onze relaties omgaan, wordt voornamelijk gestuurd vanuit onze onbewuste denkpatronen. Deze beïnvloeden ons gevoel en zorgen voor het ontstaan van emoties, zowel positief als negatief. Vaak zijn we ons niet bewust van deze onderliggende beperkende patronen. Wij willen mensen helpen hierin meer inzicht te krijgen en hen zo in staat stellen meer keuzemogelijkheden voor zichzelf te creëren.

  • leren bewust communiceren.

Wanneer we communiceren doen we dat vaak op een reactieve manier. We worden door iets wat in onze omgeving gebeurt geraakt en reageren al snel emotioneel. Het is dan ook aangewezen om ons gevoel op een heldere manier te gaan waarnemen. Wanneer we weer in contact staan met onze gevoelswereld, kunnen we op een bewustere manier verbinding maken met onze omgeving.

  • begeleiden in hun proces van bewustwording en persoonlijke groei

Door het organiseren van verschillende trajecten voor partners in relatie creëren wij een veilige leeromgeving en een groter draagvlak waardoor mensen kunnen evolueren in hun persoonlijke groei.

  • aanzetten tot het creëren van een bezield leven

Wij begeleiden mensen in hun beweging naar een meer bezield leven. Met ons aanbod willen we mensen meer in contact brengen met hun eigen kracht, -kern, -talenten en passie. Door dichter bij zichzelf te komen, kan men meer verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die leiden naar een bezield leven.

 

Ben jij geïnteresseerd in onze aanpak, klik dan hier op deze knop.

Onze aanpak

Geef een reactie

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube